PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Kdo nese odpovědnost za vaše osobní údaje

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje zákazníků společnosti Studio Moderna, kdy společnost studio Moderna získává vaše osobní údaje přímo od vás prostřednictvím webového formuláře. Termíny „Studio Moderna“, „my“, „nám“, „nás“, „náš“ apod. v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů odkazují na Studio Moderna s.r.o., IČO: 005 71 989 se sídlem U nákladového nádraží 3146/6, Strašnice, 130 00 Praha 3, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 75527. V rámci konání soutěže jsme správcem vašich osobních údajů.

2. Osobní údaje, které o vás shromažďujeme

Termínem „osobní údaje“ v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů se rozumí údaje, které se vás týkají a které nám umožňují vás identifikovat buď přímo, nebo v kombinaci s dalšími údaji, které můžeme mít k dispozici. Tyto informace získáváme přímo od vás prostřednictvím webového formuláře na webu www.napsie.cz Můžeme o vás shromažďovat následující osobní údaje:

  • Vaši emailovou adresu
  • Vaše jméno a kontaktní údaje (titul, příjmení, křestní jméno, další jméno/jména, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní čísla) v případě, že budete vylosováni jako výherce v soutěži.

3. Jak a proč používáme osobní údaje, které shromažďujeme

Vaše osobní údaje používáme pro následující účely:

  • Účast v internetové soutěži
  • Zaslání případné výhry
  • Abychom vás informovali o našich výrobcích a nabídkách, které by se vám mohly líbit

Pokud máte námitky proti používání vašich osobních údajů pro výše uvedené účely, prosím, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@napsie.cz. Přestože je vaše rozhodnutí poskytnout společnosti Studio Moderna své osobní údaje je obecně dobrovolné, pokud nám určité informace neposkytnete, nemusí být společnost Studio Moderna schopna splnit některé z cílů uvedených v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Například pokud nebudeme znát vaši poštovní adresu, nebudeme vám moci zaslat výhru.

4. Jak můžeme sdílet nebo převádět shromážděné údaje

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se:

  • dodavateli, kteří nám poskytují své služby, aby nám pomohli provozovat naši obchodní činnost a zlepšovat naše služby a zkušenosti zákazníků; a
  • vládními orgány.

Údaje budeme takto sdílet pouze pro výše uvedené účely a v souladu s našimi konkrétními právními povinnostmi.

5. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Společnost Studio Moderna může zpracovávat vaše osobní údaje, pokud jste u společnosti Studio Moderna aktivní. Pokud chcete znát konkrétnější časové lhůty, prosím, kontaktujte nás. Zpracovávání vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně aktivit týkajících se vašeho profilu, ukončíme, pokud máte proti takovému zpracovávání vašich údajů jakékoli námitky, pokud nám oznámíte, že si nadále nepřejete, aby společnost Studio Moderna dále vaše údaje pro účely přímého marketingu nezpracovávala.

6. Vaše práva

Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, a nápravu veškerých nepřesností týkajících se vašich osobních údajů. Máte také právo omezit zpracovávání vašich osobních údajů, převést vaše osobní údaje na jiného správce, pokud to právní předpisy umožňují, nebo nechat vaše osobní údaje smazat v těch případech, kdy právní předpisy neukládají společnosti Studio Moderna nadále vaše osobní údaje zpracovávat.

Pokud máte jakýkoli problém nebo stížnost ohledně toho, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje, prosím, kontaktujte nás. V případě, že se nám nepodaří problém vyřešit, obraťte se na místní orgán pro dohled nad ochranou osobních údajů (www.uoou.cz).

7. Jak nás kontaktovat

Pokud máte jakékoli dotazy, připomínky nebo požadavky týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, zašlete, prosím, e-mail našemu pracovníkovi odpovědnému za ochranu osobních údajů na adresu info@napsie.cz nebo dopis na adresu naší společnosti.